Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Nowe obowiązki dostawców usług telekomunikacyjnych

21.12.2020 r. weszły w życie istotne zmiany ustawy z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Wprowadzone rozwiązania wiążą się z nowymi obowiązkami operatorów, polegającymi m.in. na konieczności...

Zmiany w przepisach VAT dotyczące JPK_VAT

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług...

Wprowadzenie do KPC powództw szczególnych

W listopadzie 2019 r. i lipcu 2020 r. w dziale KPC regulującym postępowania w sprawach własności intelektualnej wprowadzono dwa rodzaje powództw szczególnych – powództwo wzajemne oraz powództwo o...

Spory korporacyjne w arbitrażu

W lipcu 2019 r. uchwalono dwie zmiany Kodeksu postępowania cywilnego. Pierwsza z nich wprowadzała szerokie zmiany w samej procedurze przed sądem powszechnym. Natomiast druga dotyczyła m.in. zmian w...

Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT

Aktualnie w Sejmie trwają prace nad rządowym projektem dotyczącym zmian w podatkach dochodowych na rok 2021. Za szczególnie istotną należy uznać zmianę, wskutek której spółka komandytowa ma zostać...

Digitalizacja płatności w strefie euro

W dniu 12.10.2020 r. Europejski Bank Centralny (EBC) rozpoczął publiczne konsultacje dotyczące cyfrowego euro. Jest to kolejny krok podjęty w ramach oceny korzyści i ryzyk związanych z wprowadzeniem...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 343