Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Postanowienie SO w Gdańsku z 14.5.2013 r. (XII Gz 196/13)

Mariusz Pniewski (opracowanie)

Roszczenie z art. 199 zd. 2 KC nie ma zastosowania do spółki jawnej, gdyż spółki jawnej nie można traktować jako rzeczy wspólnej wspólników w rozumieniu tego przepisu. W obowiązek lojalności...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 343