Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Roszczenie o wydanie dokumentów akcji

Damian Staszewski (opracowanie)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: NWZ) pozwanej spółki w dniu 23.9.2009 r. podjęło uchwały w następujących sprawach: zmiany Regulaminu programu motywacyjnego (uchwała nr 2), umorzenia...

Umowa o pracę z członkiem zarządu

Jan Sakławski (opracowanie)

Tezy: „Decydujące znaczenie dla oceny stosunku prawnego łączącego spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z członkiem jej zarządu ma treść tego stosunku i warunki jego realizacji”. „Wypowiedzenie...

Zatwierdzanie sprawozdań finansowych

Agnieszka Nalazek, Piotr Letolc (opracowanie)

Teza: „Jeżeli w umowie spółki postanowiono, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a spółka rozpoczęła działalność w pierwszej połowie roku, jej pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368