Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która ma uchylić...

Istotne zmiany Prawa upadłościowego

Z dniem 24.3.2020 r. weszła w życie większość przepisów ustawy z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i niektórych innych ustaw. Jest to pierwsza tak duża nowelizacja tej materii prawa...

Wprowadzanie towarów do obrotu – nowe przepisy

Aktualnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o wzajemnym uznawaniu towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim. Procedowana regulacja ma na celu...

Zmiany w zakresie przekształcenia spółek

1.3.2020 r. weszły w życie zmiany do Kodeksu spółek handlowych na mocy przyjętej w dniu 19.7.2019 r. nowelizacji, która m.in. zmieniła dotychczasową procedurę przekształcenia spółek – znacznie ją...

Likwidacja OFE

13.2.2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne – w tym ustawy z dnia 28.8.1997 r. o...

Ustawa offshore jeszcze w tym roku?

 15.1.2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, zwanej również ustawą offshore, którego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2020
Liczba tekstów: 317