Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Wyrok SA w Białymstoku z 28.5.2014 r. (I ACa 3/14, niepubl.)

Mariusz Pniewski (opracowanie)

„Zgodzić się należy z poglądem, że w procesie prowadzonym na zasadzie art. 425 k.s.h., w którym osią sporu jest ocena zgodności z ustawą uchwały pozbawiającej akcjonariusza prawa poboru akcji nowej...

Wyrok SN z 19.12.2013 r. (II CSK 176/13, www.sn.pl)

Joanna Polakowska (opracowanie)

Działanie poza granicami kompetencji w odniesieniu do uchwały spółki kapitałowej mieści się w szerokim pojęciu sprzeczności z prawem w odniesieniu do uchwał w rozumieniu art. 252 § 1 KSH i wywołuje...

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

W dniu 20.3.2014 r. do Sejmu RP wpłynął rządowy projekt zmiany ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości (dalej jako: RachunkU). Zmiana ustawy o rachunkowości ma na celu między innymi poprawę warunków...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368