Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Umowa o pracę z członkiem zarządu

Jan Sakławski (opracowanie)

Tezy: „Decydujące znaczenie dla oceny stosunku prawnego łączącego spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z członkiem jej zarządu ma treść tego stosunku i warunki jego realizacji”. „Wypowiedzenie...

Zatwierdzanie sprawozdań finansowych

Agnieszka Nalazek, Piotr Letolc (opracowanie)

Teza: „Jeżeli w umowie spółki postanowiono, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a spółka rozpoczęła działalność w pierwszej połowie roku, jej pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 343