Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Wyrok SA w Białymstoku z 28.5.2014 r. (I ACa 3/14, niepubl.)

Mariusz Pniewski (opracowanie)

„Zgodzić się należy z poglądem, że w procesie prowadzonym na zasadzie art. 425 k.s.h., w którym osią sporu jest ocena zgodności z ustawą uchwały pozbawiającej akcjonariusza prawa poboru akcji nowej...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 350