Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Wyrok SN z 19.12.2013 r. (II CSK 176/13, www.sn.pl)

Joanna Polakowska (opracowanie)

Działanie poza granicami kompetencji w odniesieniu do uchwały spółki kapitałowej mieści się w szerokim pojęciu sprzeczności z prawem w odniesieniu do uchwał w rozumieniu art. 252 § 1 KSH i wywołuje...

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

W dniu 20.3.2014 r. do Sejmu RP wpłynął rządowy projekt zmiany ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości (dalej jako: RachunkU). Zmiana ustawy o rachunkowości ma na celu między innymi poprawę warunków...

Roszczenie o wydanie dokumentów akcji

Damian Staszewski (opracowanie)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: NWZ) pozwanej spółki w dniu 23.9.2009 r. podjęło uchwały w następujących sprawach: zmiany Regulaminu programu motywacyjnego (uchwała nr 2), umorzenia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 343