Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Skutki niewniesienia agio przed rejestracją spółki z o.o.

Piotr Letolc (opracowanie)

Teza: "1. (…) Niewniesienie wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także tzw. agio przed rejestracją spółki z ograniczoną...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 362