Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Więcej czasu na przerejestrowanie spółki z RHB do KRS

Dariusz Kulgawczuk, Agnieszka Mikołajska (opracowanie)

18.12.2013 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy wprowadzającej ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 23.12.2013 r., poz. 1622). Wskazana ustawa weszła w życie 30.12.2013 r., na skutek...

Podstawy roszczenia spółki o zryczałtowane odszkodowanie

Krzysztof Rąpała (opracowanie)

Zasądzenie zryczałtowanego odszkodowania na podstawie art. 423 § 2 KSH uzasadnione jest wtedy, gdy wytoczenie powództwa, następnie oddalonego lub cofniętego, wpłynęło negatywnie na funkcjonowanie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2020
Liczba tekstów: 298