Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Skutki niewniesienia agio przed rejestracją spółki z o.o.

Piotr Letolc (opracowanie)

Teza: "1. (…) Niewniesienie wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także tzw. agio przed rejestracją spółki z ograniczoną...

Wyrok SA w Białymstoku z 28.5.2014 r. (I ACa 3/14, niepubl.)

Mariusz Pniewski (opracowanie)

„Zgodzić się należy z poglądem, że w procesie prowadzonym na zasadzie art. 425 k.s.h., w którym osią sporu jest ocena zgodności z ustawą uchwały pozbawiającej akcjonariusza prawa poboru akcji nowej...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 343