Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Wyrok SN z 4.3.2015 r. (IV CSK 340/14)

Aleksandra Zeuschner (opracowanie)

Teza: Brak dowodu na to, aby istniały w formie pisemnej uchwały o odnowieniu członkom zarządu mandatu na kolejne kadencje (o powołaniu na kolejne kadencje), nie stoi na przeszkodzie ocenie, że byli...

Wyrok SN z 18.9.2014 r. (III PK 136/13, Legalis)

Joanna Czekaj (opracowanie)

W przypadku nadużycia przez spółkę dominującą konstrukcji osobowości prawnej, ocena naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 112 i art. 18 § 3 KP) może nastąpić przez porównanie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368