Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Dopuszczalność ustanawiania prokury niewłaściwej

Piotr Frelak (opracowanie)

Teza: „Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu”.

Wyrok SN z 9.1.2015 r., V CSK 180/14, SIP Legalis

Joanna Czekaj (opracowanie)

Teza: „1. Dla sposobu obliczenia terminu określonego w art. 401 § 1 KSH należy stosować reguły przewidziane w art. 111 KC w zw. z art. 2 KSH, skoro z przepisów KSH nie wynika nic innego. Nie ma...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 350