Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Wyrok SN z 18.9.2014 r. (III PK 136/13, Legalis)

Joanna Czekaj (opracowanie)

W przypadku nadużycia przez spółkę dominującą konstrukcji osobowości prawnej, ocena naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 112 i art. 18 § 3 KP) może nastąpić przez porównanie...

Dopuszczalność ustanawiania prokury niewłaściwej

Piotr Frelak (opracowanie)

Teza: „Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu”.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 343