Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

SN pozytywnie o „uchwałach negatywnych”

Damian Staszewski (opracowanie)

7.9.2015 r., SN sporządził uzasadnienie do wyroku wydanego w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt V CSK 592/14 z 3.6.2015 r. Sprawa dotyczyła niepowołania przedstawicieli pracowniczych związków...

Wyrok SN z 9.10.2014 r. (IV CSK 29/14, www.sn.pl)

Elżbieta Delert (opracowanie)

Umowa o świadczenie przez osobę trzecią jako forma zabezpieczenia. Przedsiębiorca sprzedający firmę lub udziały w spółce nie może się zobowiązać, że konkurencyjnej działalności nie podejmą jego...

Wyrok SN z 4.3.2015 r. (IV CSK 340/14)

Aleksandra Zeuschner (opracowanie)

Teza: Brak dowodu na to, aby istniały w formie pisemnej uchwały o odnowieniu członkom zarządu mandatu na kolejne kadencje (o powołaniu na kolejne kadencje), nie stoi na przeszkodzie ocenie, że byli...

Wyrok SN z 18.9.2014 r. (III PK 136/13, Legalis)

Joanna Czekaj (opracowanie)

W przypadku nadużycia przez spółkę dominującą konstrukcji osobowości prawnej, ocena naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 112 i art. 18 § 3 KP) może nastąpić przez porównanie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 350