Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Należne świadczenie a nadużycie prawa podmiotowego

Daniel Krajewski (opracowanie)

Teza: „Domaganie się należnego świadczenia przez wierzyciela z tytułu wykonania ważnie zawartej umowy nie może być uważane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 KC) tylko dlatego, że...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2020
Liczba tekstów: 298