Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Nadchodzące zmiany w prawach konsumenta

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw z 5.7.2021 r. został przygotowany w wyniku zobowiązania państw członkowskich UE do implementacji postanowień dyrektywy...

Projekt ustawy o sygnalistach

W październiku 2021 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiły się w pierwszej kolejności założenia projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa...

Zmiany MAR w zakresie list insiderów nadal niepełne

Zarządzanie informacją poufną jest bardzo istotne z punktu widzenia konieczności zachowania symetrii informacyjnej na rynku finansowym. Obieg informacji poufnych śledzony jest za pomocą list insiderów...

CRBR – nowe obowiązki dotyczące zgłoszeń

Od 1.11.2021 r. poszerzony został katalog podmiotów objętych obowiązkiem zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Zmiany w użytkowaniu wieczystym

Ministerstwo Rozwoju poinformowało w dniu 22.7.2021 r. o rozpoczęciu prac nad nowelizacją ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Nowelizacja ma umożliwić przekształcenie użytkowania...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 343