Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Uchylenie sankcji z art. 18 § 2 KSH z mocą wsteczną

Piotr Frelak (opracowanie)

„Uchylenie – w wyniku wznowienia postępowania – prawomocnego wyroku skazującego prezesa zarządu za przestępstwo wskazane w art. 18 ust. 2 KSH powoduje także uchylenie ex tunc skutków skazania...

Wyrok SN z 15.5.2014 r. (II CSK 446/13, www.sn.pl)

Agnieszka Mikołajska (opracowanie)

„1. Odpowiedzialności członka zarządu nie uchyla umowa łącząca członków zarządu co do sposobu kierowania sprawami spółki, w szczególności ustalony umownie podział czynności. Tego rodzaju umowa ma...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 331