Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Planowane zmiany ustawy o rachunkowości

Od kwietnia bieżącego roku trwają rządowe prace nad zmianami ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości i ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wyrok SA w Krakowie z 26.2.2016 r. (I ACa 1680/15)

Agata Jaczyńska (opracowanie)

„Długotrwałe pozbawienie wspólnika zysku w wyniku przeznaczenia go na kapitał zapasowy, który i tak jest znaczny, musi być uznane za naruszające dobre obyczaje”.

Następstwo procesowe przy podziale spółki przez wydzielenie

Natalia Tracichleb (opracowanie)

„Przepis art. 531 § 1 KSH reguluje tylko sukcesję materialnoprawną, podczas gdy sukcesja procesowa spółki przejmującej w miejsce spółki dzielonej, jako rezultat tej sukcesji materialnoprawnej, wchodzi...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 350