Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Łatwiejszy dostęp do prospektów emisyjnych

W dniu 30.11.2015 r. Komisja (UE) wydała rozporządzenie delegowane 2016/301 uzupełniające obowiązującą dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE)...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 331