Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Nowa odsłona komitetu audytu

W dniu 20.6.2017 r. weszła w życie ustawa z 11.5.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089; dalej jako: BiegRew17U). Prace nad nowelizacją...

Konfiskata na nowych zasadach

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu karnego przewidującą wprowadzenie do polskiego systemu prawnego szeregu rozwiązań mających na celu wzmocnienie prewencji w zakresie korzystania przez sprawców...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368