Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności

W dniu 1.6.2017 r. weszła w życie zasadnicza część ustawy z 7.4.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. poz. 933). Założeniem UłDochWierzU jest...

Nowa odsłona komitetu audytu

W dniu 20.6.2017 r. weszła w życie ustawa z 11.5.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089; dalej jako: BiegRew17U). Prace nad nowelizacją...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 350