Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Planowane zmiany KSH

W ramach podpisanego przez Prezydenta w dniu 29.11.2018 r. tzw. pakietu MŚP, mającego na celu wprowadzenie uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, planowana jest także...

Nowe standardy antykorupcyjne na GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) przyjęła „Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w...

Nowe uprawnienia Prezesa UOKiK

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw1. Kierunek zmian zakłada znaczące rozszerzenie kompetencji Prezesa UOKiK oraz...

Ministerstwo Finansów pracuje nad tzw. exit tax

Ministerstwo Finansów pracuje nad implementacją dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12.7.2016 r., ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają...

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

 24.8.2018 r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie...

Koniec użytkowania wieczystego

10.8.2018 r. Prezydent podpisał ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368