Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Ministerstwo Finansów pracuje nad tzw. exit tax

Ministerstwo Finansów pracuje nad implementacją dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12.7.2016 r., ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają...

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

 24.8.2018 r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie...

Koniec użytkowania wieczystego

10.8.2018 r. Prezydent podpisał ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Nowe terminy przedawnienia roszczeń

Od 9.7.2018 r. obowiązują nowe terminy przedawnienia roszczeń, które weszły w życie na mocy ustawy z 13.4.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 350