Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Nowelizacja ustawy o przewadze kontraktowej

Prezydent podpisał ustawę z 4.10.2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Głównym celem nowelizacji...

Planowane zmiany KSH

W ramach podpisanego przez Prezydenta w dniu 29.11.2018 r. tzw. pakietu MŚP, mającego na celu wprowadzenie uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, planowana jest także...

Nowe standardy antykorupcyjne na GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) przyjęła „Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w...

Nowe uprawnienia Prezesa UOKiK

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw1. Kierunek zmian zakłada znaczące rozszerzenie kompetencji Prezesa UOKiK oraz...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 350