Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Koniec użytkowania wieczystego

10.8.2018 r. Prezydent podpisał ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Nowe terminy przedawnienia roszczeń

Od 9.7.2018 r. obowiązują nowe terminy przedawnienia roszczeń, które weszły w życie na mocy ustawy z 13.4.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 331