Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Sprawozdania finansowe – wydłużenie terminów

W dniu 30.3.2021 r. weszło w życie opublikowane dzień wcześniej rozporządzenie Ministra Finansów i Polityki Regionalnej z 26.3.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów...

Spółki komandytowe objęte CIT

Od 1.5.2021 r. wszystkie spółki komandytowe są już płatnikami podatku od osób prawnych – do 30.4.2021 r. istniała jeszcze możliwość wyboru formy opodatkowania i pozostania na uprzednich zasadach...

Fundacja rodzinna coraz bliżej

Wejście w życie przepisów o fundacji rodzinnej może nastąpić już z początkiem przyszłego roku i instytucja ta ma szansę stać się istotnym narzędziem służącym polskim firmom rodzinnym do...

e-Urząd Skarbowy już dostępny

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) w celu szybkiego i kompleksowego załatwiania spraw podatkowych 1.2.2021 r. uruchomiły e-Urząd Skarbowy, czyli system teleinformatyczny dla...

Praca zdalna zamiast telepracy?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało nowelizację Kodeksu pracy. Zmiany mają dotyczyć uregulowania pracy zdalnej. W przeciwieństwie do aktualnie obowiązującej ustawy z...

Nowe obowiązki dostawców usług telekomunikacyjnych

21.12.2020 r. weszły w życie istotne zmiany ustawy z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Wprowadzone rozwiązania wiążą się z nowymi obowiązkami operatorów, polegającymi m.in. na konieczności...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 324