Monitor Prawa Handlowego / Aktualności / News

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

21.6.2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, która wprowadza usługę automatycznego powiadamiania o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz...

Nowe regulacje unijne – zmiany w Kodeksie pracy

Rada Ministrów rozpoczęła prace nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy, który ma na celu dostosowanie polskich przepisów do zasad wynikających z unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii...

Nowa ustawa deweloperska

Z dniem 1.7.2022 r. utraciły moc przepisy ustawy z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Z tym samym dniem weszły w życie przepisy jej następczyni, tj....

Projekt nowelizacji KSH

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, której celem jest m.in. ułatwienie spółkom...

Dyrektywa ATAD 3

Komisja Europejska 22.12.2021 r. opublikowała projekt dyrektywy ATAD 3 (zwanej także "Unshell”), zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE. Celem nowego aktu prawa unijnego jest uszczelnienie luki podatkowej...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 350