Zwykły podpis elektroniczny już nie wystarczy do zawiązania sp. z o.o.

A A A

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw zakłada, że rejestrując spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym w systemie teleinformatycznym, nie będzie można posługiwać się zwykłym podpisem elektronicznym.

W projekcie zaproponowano, aby – wykorzystując dostępny w systemie wzorzec umowy – można było podpisać go jedynie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Te podpisy używane są aktualnie do zawiązywania spółek jawnych, komandytowych oraz do wprowadzania zmian w umowie. Zmiana ma więc na celu ujednolicenie regulacji.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zwykły podpis elektroniczny już nie wystarczy do zawiązania sp. z o.o.
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny