Zmiany w zakresie odpowiedzialności podatkowej pełnomocników

A A A

W dniu 1.1.2017 r. weszła w życie ustawa z 1.12.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2024). Nowelizacja wprowadza szereg nowości, w tym rewolucyjne zmiany w zakresie odpowiedzialności pełnomocników za zaległości podatkowe swoich klientów będących podatnikami VAT.

W świetle nowych regulacji prawnych pełnomocnik dokonujący rejestracji nowo powstałego podatnika odpowiada solidarnie wraz z tym podatnikiem za zaległości podatkowe powstałe w okresie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika VAT czynnego. Warto odnotować, że analizowana odpowiedzialność jest niezwykle surowa, ponieważ jej górna granica opiewa na kwotę 500 000 zł. Według wiceministra finansów takie rozwiązanie pozwoli w przyszłości na zredukowanie liczby rejestracji tzw. słupów przez pełnomocników. Ponadto znowelizowana ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) przewiduje tylko jeden wyjątek wyłączający solidarną odpowiedzialność pełnomocnika. Przywołane odstępstwo znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podatnika w nierzetelnym rozliczeniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

 

Analogiczne unormowania dotyczące zasad i warunków solidarnej odpowiedzialności pełnomocników zostały zawarte także w ustawie z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

 

 

dr Radosław L. Kwaśnicki

 

radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner Zarządzający)

 

Piotr Letolc

 

adwokat, Kancelaria RKKW

 

Maria A. Czaińska

 

aplikant radcowski, Kancelaria RKKW

 

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w zakresie odpowiedzialności podatkowej pełnomocników
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny