Zmiany w zakresie adresów przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

A A A

Nowelizacja ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.; dalej jako: SwobDziałGospU), dokonana ustawą z 25.9.2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1893), która weszła w życie 19.5.2016 r., w dużej mierze wpływa na dotychczasowe unormowania adresów przedsiębiorców rejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulacja przewiduje, że obowiązkowemu wpisowi podlegać będą informacje o adresie zamieszkania przedsiębiorcy, jego adres do doręczeń oraz adresy, pod którymi wykonywana jest działalność czy to w formie głównego miejsca wykonywania działalności, czy też oddziału, jeżeli taki został utworzony. Ponadto, ustawodawca zdecydował, że przedsiębiorcy muszą wykazywać tytuł prawny do lokalu, którego adres został uwidoczniony we wpisie. Co ważne, poświadczenie prawa do nieruchomości nie jest konieczne do przedstawienia jako załącznik w procesie wnioskowania o wpis w CEIDG. Ustawa wymaga jedynie, aby przedsiębiorca dysponował wskazanym tytułem prawnym na wezwanie właściwego organu. Tytuł prawny do nieruchomości, w której mieści się ujawniany adres, może stanowić m.in. umowę najmu, akt własności, a także umowę o korzystanie z usług co raz bardziej popularnych wirtualnych biur.

W art. 35 ust. 2a SwobDziałGospU przewidziano sankcje za brak tytułu do nieruchomości w postaci obligatoryjnego wykreślenia wpisu przedsiębiorcy z ewidencji przez ministra właściwego ds. gospodarki. Stanie się tak jedynie wówczas, jeżeli pomimo wezwania przez organ ewidencyjny, przedsiębiorca w terminie 7 dni od otrzymania wezwania nie przedstawi tytułu prawnego do nieruchomości bądź nie dokona zmiany wpisu. Wykreślenie następuje w drodze decyzji administracyjnej. Wprowadzone obostrzenie ma na celu poprawę przestrzegania zasady zgodności danych wpisanych w CEIDG ze stanem rzeczywistym.

 

dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner Zarządzający)

Piotr Letolc
adwokat, Kancelaria RKKW

Maria A. Czaińska
aplikant radcowski, Kancelaria RKKW

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w zakresie adresów przedsiębiorców wpisanych do CEIDG
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny