Zmiany w przepisach VAT dotyczące JPK_VAT

A A A

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług1 wprowadziło nowe przepisy dotyczące sposobu raportowania i składania deklaracji VAT. Pierwotnie regulacje miały wejść w życie w dniu 1.4.2020 r., jednak, z uwagi na panującą epidemię COVID–19, Ministerstwo Finansów na mocy tarczy antykryzysowej2 przesunęło termin wdrożenia ww. przepisów na dzień 1.10.2020 r. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze zmiany odnoszące się do obowiązku składania jednolitego pliku kontrolnego („JPK”).


JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny, to zestaw informacji o dokonanych przez przedsiębiorcę transakcjach handlowych (zakupach i sprzedaży), wynikający z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres.

Głównym zadaniem wprowadzenia JPK było ułatwienie komunikacji z organami skarbowymi oraz uszczelnienie systemu podatkowego. Wprowadzone z początkiem października zmiany w dotychczasowej strukturze JPK_VAT, tj. wycofanie deklaracji VAT-7, VAT-7K i JPK_VAT oraz zastąpienie ich nowym plikiem deklaracji JPK_V7, mają na celu uproszczenie ww. raportowania prowadzonych ewidencji dotyczących podatku VAT.

Dotychczas każdy czynny podatnik VAT zobowiązany był do wysłania zarówno deklaracji VAT, jak i pliku JPK_VAT. Na gruncie nowych przepisów obowiązek ten został uchylony. Od 1.10.2020 r. obowiązuje nowy plik JPK określony strukturą JPK_V7M (w przypadku rozliczeń miesięcznych) oraz JPK_V7K (w przypadku rozliczeń kwartalnych). Oznacza to, że nie ma już możliwości składania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K w inny sposób niż poprzez nowy JPK. Przedsiębiorcy przesyłają zatem tylko jeden plik JPK, będący połączeniem pliku JPK _VAT i deklaracji VAT, poszerzony o dodatkowe informacje, które czynny podatnik VAT jest zobowiązany raportować w części ewidencyjnej pliku JPK _V7.

Co więcej, nowy plik JPK_VAT zastępuje oraz łączy w jeden zbiorczy plik m.in. VAT-ZD (zawiadomienie o skorygowaniu podatku należnego), VAT-ZT (wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku VAT) oraz inne formularze załączane do deklaracji VAT-7/VAT-7K, które wcześniej dołączane były jako osobne dokumenty.

Należy przy tym pamiętać, że korekta złożonych przed październikiem deklaracji VAT odbywała się nadal na starych zasadach, czyli za pomocą korekty deklaracji VAT, a nie poprzez nowy plik JPK.

Celem wprowadzenia wyżej opisanych zmian jest m.in. uproszczenie raportowania VAT poprzez połączenie dotychczas składanej deklaracji VAT i pliku JPK_VAT w jeden plik elektroniczny: strukturę JPK_VAT z deklaracją – JPK V7M oraz JPK V7K, dzięki czemu czynni podatnicy VAT nie muszą składać odrębnie dublujących się informacji. Tym samym zmniejszy się liczba dokumentów przetwarzanych przez urzędy skarbowe, co ułatwi i przyśpieszy kontrolę podatników. Pierwsze rozliczenie według nowych, powyżej opisanych zasad nastąpiło za październik 2020 r., a zatem nowy plik należało przesłać do 25.11 br.


Agata Wójcik - prawnik, Kancelaria RKKW
  1. Dz.U. z 2019 r. poz. 1988.
  2. Ustawa z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Dz.U. poz. 1086 ze zm.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w przepisach VAT dotyczące JPK_VAT
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny