Zmiany w Kodeksie pracy i innych ustawach – liberalizacja zasad rozpoczynania działalności

A A A

blok początek

W dniu 14.8.2012 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1. Celem projektowanej nowelizacji jest liberalizacja zasad rozpoczynania działalności gospodarczej, w tym m.in. wyeliminowanie wynikającego z art. 209 § 1 KP obowiązku składania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgłoszeń (oraz ich zmian) co do miejsca, rodzaju, zakresu prowadzonej działalności, a także zmian technologii i profilu produkcji.

Ponadto projektowane zmiany mają na celu zastąpienie działania pracodawców samodzielnym działaniem organów państwa przez wykorzystanie danych zgromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Główny Urząd Statystyczny, zapewnienie sprawnego funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej przez uzyskiwanie danych niezbędnych do realizacji ich zadań ustawowych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Głównego Urzędu Statystycznego.

Na uwagę zasługuje również projektowane skrócenie czasu oczekiwania na wydanie przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenia o nadaniu NIP z 14 do 3 dni.

W konsekwencji wyrażono przekonanie, że pozycja Polski w Raporcie Banku Światowego Doing Business powinna ulec istotnemu polepszeniu ze względu na likwidację 2 z 6 (czyli zmniejszenie o 1/3) procedur obowiązujących przy rejestracji podmiotu, tj. rejestracji w Państwowej Inspekcji Pracy i w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Aktualności przygotował: Michał Szumbarski
Prawnik, Zespół Prawa Spółek oraz Fuzji i Przejęć, Salans

blok koniec

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w Kodeksie pracy i innych ustawach – liberalizacja zasad rozpoczynania działalności
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny