Zmiany w Kodeksie cywilnym dotyczące biegu terminu przedawnienia

A A A

W dniu 27.12.2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą m.in. przepisy KC i KPC, tj. ustawę z 2.12.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw1. Jedne z ważniejszych zmian obejmą zasady zawieszania i przerywania biegu terminu przedawnienia.


Zgodnie z ZmKCKPCU do art. 121 KC dodano pkt 5 i 6. Treść przepisu na skutek ZmKCKPCU stanowić będzie, że „bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu

5) co do roszczeń objętych umową o mediację – przez czas trwania mediacji,

6) co do roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej – przez czas trwania postępowania pojednawczego”.


Obecnie, zgodnie z art. 123 pkt 1 i 3 KC, bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia oraz przez wszczęcie mediacji. Oznacza to, że złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia, a po zakończeniu postępowania pojednawczego termin przedawnienia biegnie od nowa.

Zmiany są o tyle istotne, że po wejściu w życie ZmKCKPCU zawezwanie do próby ugodowej będzie powodować jedynie zawieszenie biegu terminu przedawnienia. Oznacza to, że po zakończeniu postępowania pojednawczego termin przedawnienia będzie kontynuował swój bieg.

Przepisy intertemporalne wskazują, że do mediacji oraz postępowania pojednawczego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ZmKCKPCU zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe.

 

Zmiany wejdą w życie 30.6.2022 r.


Paulina Winnicka  -  aplikantka radcowska, Kancelaria RKKW
1 Dz.U. z 2021 r. poz. 2459; dalej jako: ZmKCKPCU.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w Kodeksie cywilnym dotyczące biegu terminu przedawnienia
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny