Zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa

A A A

Dnia 25.7.2018 r. Prezydent podpisał ustawę z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej1.

 

Ustawa określa warunki i zasady zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa po śmierci właściciela. Kontynuację prowadzenia działalności ma zapewnić zarząd sukcesyjny, którym może zostać objęte przedsiębiorstwo do chwili potwierdzenia jego przejścia na właścicieli. Rolą zarządcy sukcesyjnego będzie prowadzenie spraw przedsiębiorstwa w spadku oraz dokonywanie czynności sądowych i pozasądowych związanych z jego prowadzeniem. Zarządca sukcesyjny będzie działał w imieniu własnym, ale na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku. W ustawie przewidziano m.in. następujące uprawnienia i obowiązki zarządcy sukcesyjnego:

 

1) posługiwanie się dotychczasową firmą przedsiębiorcy z dodatkowym oznaczeniem „w spadku”,

2) możliwość ustanowienia pełnomocnika,

3) możliwość pozywania i bycia pozywanym w sprawach wynikających z prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności lub z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku,

4) przyjmowanie oświadczeń i doręczeń pism w ww. sprawach,

5) dokonywanie czynności zwykłego zarządu, a w sprawach przekraczających zwykły zarząd za zgodą właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, w przypadku braku zaś takiej zgody – za zezwoleniem sądu,

6) wykonywanie uprawnień i obowiązków pracodawcy wynikających z kodeksu pracy.

 

Ustawa wprowadza również zmiany w zakresie stosunków zobowiązaniowych, których stroną był zmarły przedsiębiorca. Do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego strony będą mogły, co do zasady, powstrzymać się ze spełnieniem świadczeń. Bieg terminów w tym czasie nie rozpocznie się, a rozpoczęty ulegnie zawieszeniu.

 

 

dr Radosław L. Kwaśnicki - radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner)

Piotr Letolc - adwokat, Kancelaria RKKW

Maria A. Czaińska - radca prawny, Kancelaria RKKW

 


 

 

1. Dz.U. poz. 1629 ze zm.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny