Zakaz odsetek od zaległych odsetek dla instytucji kredytowych

A A A

Ustawą z 6.12.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny1 usunięty zostaje art. 482 § 2 KC, przewidujący możliwość naliczania odsetek od zaległych odsetek należnych od pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe.


Wskazany przepis ustanawia jeden z trzech wyjątków od zakazu anatocyzmu, tj. naliczania odsetek od zaległych odsetek. Pozostałe dwa wynikają z art. 482 § 1 KC, na mocy którego można żądać odsetek od zaległych odsetek za opóźnienie:

1) jeżeli strony po powstaniu zaległości zgodziły się na ich kapitalizację, a w przypadku, kiedy nie wyraziły na to zgody,

2) od chwili wytoczenia o nie powództwa.


Opisana zmiana ma na celu likwidację uprzywilejowania instytucji kredytowych, które są silniejszą stroną umów kredytów lub pożyczek. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, w obecnym stanie prawnym dłużnik instytucji kredytowej z tytułu umowy pożyczki długoterminowej nie jest chroniony na zasadach ogólnych przed nadmierną restryktywnością odsetek za opóźnienie, natomiast instytucja kredytowa jest w tym zakresie uprzywilejowana. Ponadto podkreślono, że przywilej ten kłóci się z istotą zakazu anatocyzmu, który ma chronić dłużników przed powstaniem spirali zadłużenia.

Zmiana weszła w życie 15.2.2019 r., jednak do odsetek należnych przed tym dniem zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe.


Magdalena Rosa
aplikant radcowski, Kancelaria RKKW
  1. Dz.U. z 2019 r. poz. 80.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zakaz odsetek od zaległych odsetek dla instytucji kredytowych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny