Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

A A A

W dniu 24.8.2018 r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw1.

 

 Nowa ustawa ma za zadanie m.in. kompleksowo uregulować kwestię opodatkowania dochodów uzyskanych z obrotu tzw. walutami wirtualnymi. Przychody z obrotu „walutami wirtualnymi” kwalifikowane będą odpowiednio do przychodów z kapitałów pieniężnych lub zysków kapitałowych. Dla przychodów z tego tytułu określone zostaną szczególne zasady opodatkowania. Przychody te nie będą łączone z innymi przychodami z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych). Kwalifikacja do źródła przychodów kapitały pieniężne dokonana zostanie nawet wtedy, gdy podatnik będzie osiągał przychody z obrotu „walutami wirtualnymi” w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W rezultacie przyjęcia powyższych zasad poniesiona strata z obrotu „walutami wirtualnymi” nie będzie mogła być odliczona od innych dochodów podatnika, np. z prowadzonej działalności gospodarczej. Wymiana pomiędzy „walutami wirtualnymi”, niezależnie od tego, czy dokonywana na giełdzie, czy też jednostkowo, ma pozostać obojętna w podatku dochodowym.

 

 

dr Radosław L. Kwaśnicki - radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner)

Piotr Letolc - adwokat, Kancelaria RKKW

Maria A. Czaińska - radca prawny, Kancelaria RKKW

 

 


 

 

1. Zob. bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2709333668,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznychustawy-o.html.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny