UKNF zaproponował rozwiązania mające ułatwić podmiotom nadzorowanym realizację obowiązków regulacyjnych w okresie pandemii

A A A

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w obliczu sytuacji związanej z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, niosącą zagrożenie dla sektora finansowego, zaproponował wiosną tego roku, we współpracy z Ministerstwem Finansów, szereg rozwiązań wspierających prawidłowe funkcjonowanie rynku kapitałowego oraz ułatwiających funkcjonowanie podmiotów nadzorowanych.


Zaproponowane rozwiązania zostały opisane w opublikowanym przez Urząd dokumencie o nazwie Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju w obszarze rynku kapitałowego. Założeniem zaproponowanych rozwiązań jest:

1) zapewnienie utrzymania płynności na rynku,

2) umożliwienie wywiązania się z obowiązków regulacyjnych przez przesunięcie terminów sprawozdawczych,

3) ułatwienie pozyskiwania kapitału przez firmy,

4) umożliwienie koncentracji na obsłudze klientów oraz kluczowych procesów.


Realizacji wskazanych założeń służyć mają zaproponowane przez KNF konkretne działania:

1) zapewnienie utrzymania płynności na rynku poprzez prezentowanie indywidualnego podejścia do kwestii przekroczeń limitów inwestycyjnych obowiązujących fundusze inwestycyjne oraz dostosowanie działań nadzorczych w tej kwestii do aktualnej sytuacji rynkowej;

2) zmiany legislacyjne obejmujące m.in.:

a) wydłużenie terminów sporządzania, zatwierdzenia i publikacji rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów podlegających nadzorowi KNF;

b) wydłużenie terminu przekazania raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych emitentów za pierwszy kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1.1.2020 r.;

c) wydłużenie terminu na przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia;

d) wydłużenie terminu na zatwierdzanie polityki wynagrodzeń;

e) istotne ułatwienia oraz przyspieszenie procedowania dokumentów ofertowych wymaganych dla pozyskania kapitału przez przedsiębiorców;

3) pragmatyczne podejście do wybranych działań nadzorczych, w tym m.in.:

a) w zakresie raportowania bieżącego prowadzenie przez KNF przeglądu pozyskiwanych informacji w celu zminimalizowania ciążących na podmiotach nadzorowanych obowiązków, w tym także dopuszczenie możliwości akceptacji przesunięć w czasie realizacji takich obowiązków;

b) odsunięcie w czasie zaplanowanych działań pozasprawozdawczych (np. badania, pozyskiwanie informacji);

c) w przypadku naruszeń norm adekwatności kapitałowej, w tym limitów dużych ekspozycji, przy podejmowaniu odpowiednich działań nadzorczych UKNF weźmie pod uwagę wpływ czynników związanych z obecną sytuacją epidemiczną;

d) dokonanie aktualizacji planu kontroli (weryfikacja przeprowadzanych czynności kontrolnych w najbliższym czasie) przy zachowaniu celów nadzorczych;

e) prezentowanie pragmatycznego podejścia do przesuwania w czasie poszczególnych terminów nadzorczych, np. terminów zaleceń wydawanych w następstwie czynności kontrolnych, także w stosunku do pierwotnie ustalonych terminów;

f) oceny nadzorcze UKNF, które będą przeprowadzane w 2020 r., zostaną nadane w formule uproszczonej i będą uwzględniały nadzwyczajną sytuację związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2;

g) przesunięcie w czasie o pół roku terminu dostosowania się biur maklerskich do wytycznych EBA w sprawie outsourcingu.


Wśród dodatkowych działań przewidziano również ułatwienia w zakresie komunikacji z podmiotami nadzorowanymi poprzez rozszerzenie zakresu wykorzystania kanałów elektronicznych, w tym przede wszystkim systemu PORTAL, e-PUAP oraz e-mail.

Oczekiwanym efektem omawianych rozwiązań jest doprowadzenie do zmniejszenia obciążeń regulacyjnych podmiotów nadzorowanych, co w konsekwencji ma pozwolić tym podmiotom na podjęcie adekwatnej reakcji na stojące przed nimi wyzwania oraz wsparcie w organizacji finansowania gospodarki.


Damian Kubalski - radca prawny, Kancelaria RKKW


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
UKNF zaproponował rozwiązania mające ułatwić podmiotom nadzorowanym realizację obowiązków regulacyjnych w okresie pandemii
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny