Trwają prace nad nową spółką – Prostą Spółką Akcyjną

A A A

Zgodnie z założeniami „Zarysu koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej (PSA)”1, opublikowanymi przez Ministerstwo Rozwoju, PSA ma być uproszczonym typem spółki kapitałowej, dedykowanym przede wszystkim dla startupów.

 

Przedsiębiorcy prowadzący tego typu działalność zwracali od dłuższego czasu uwagę na wiele problemów wynikających z korzystania z dotychczasowych form prawnych, w tym na skomplikowane zakładanie i likwidację spółek. W odpowiedzi opracowano wstępne założenia, które ma realizować nowa spółka. Aktualnie trwają prace nad projektem ustawy mającej implementować PSA do Kodeksu spółek handlowych. Do opracowania rekomendacji odnośnie do projektu został powołany zespół specjalistów.

Z założenia PSA ma łączyć pewne cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Łatwiejsze ma być założenie spółki, w tym umożliwienie rejestracji elektronicznej, minimalne wymogi kapitałowe dla założycieli, szybka i nieskomplikowana ma być też likwidacja spółki w przypadku niepowodzenia prowadzenia działalności. Dodatkowo PSA ma zapewniać łatwe i różnorodne formy inwestycji w przedsięwzięcie. Proponowane rozwiązania szczegółowe przewidują m.in.:

  • wydłużenie wspólnikom okresu na wniesienie wkładów do spółki;
  • wprowadzenie różnych typów akcji, w tym uprzywilejowanych akcji założycielskich, akcji pracowniczych, akcji inwestorskich oraz doradczych;
  • wydawanie akcji w zamian za pracę i/lub wkład intelektualny akcjonariusza – osoby fizycznej;
  • wprowadzenie akcji beznominałowych, które nie miałyby odzwierciedlać ułamka kapitału zakładowego (jak ma to miejsce w sp. z o.o. i S.A.), ale łączyłyby się z nimi wszelkie prawa przysługujące akcjonariuszom;
  • zdematerializowanie akcji PSA, co ma z jednej strony ułatwiać obrót akcjami, z drugiej zapewniać przejrzystość składu akcjonariatu i gwarantować pewność obrotu;
  • wprowadzenie mechanizmu ochrony wierzycieli takiego jak test wypłacalności, którego założeniem jest, że przed wypłatami na rzecz wspólników zarząd dokonywałby oceny możliwości regulowania wymagalnych zobowiązań spółki.

Ponadto według sugerowanych koncepcji w PSA ma istnieć możliwość wprowadzenia tzw. systemu monistycznego. Zakłada on ustanowienie jednego organu – Rady Dyrektorów wzorowanej na board of directors spółek znanych ustawodawstwom zagranicznym – skupiającego kompetencje Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

 

dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner Zarządzający)

Piotr Letolc
adwokat, Kancelaria RKKW

Maria A. Czaińska
aplikant radcowski, Kancelaria RKKW
  1. Zob. www.konsultacje.gov.pl/node/4198.
Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Trwają prace nad nową spółką – Prostą Spółką Akcyjną
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny