Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Własność intelektualna w działalności gospodarczej”

A A A

W dniach 10–11.3.2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Własność intelektualna w działalności gospodarczej”. Organizatorami wydarzenia były Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej UMCS oraz Koło Naukowe Prawa Spółek UMCS.

 

Celem organizatorów konferencji było stworzenie przestrzeni do dyskusji nad problemami, które wywołuje wykorzystywanie prawa własności intelektualnej w prowadzeniu działalności gospodarczej. O wadze, jaką organizatorzy nadali zagadnieniu interdyscyplinarności prawa IP oraz jego szerokiej stosowalności w ramach innych gałęzi prawa, świadczy rozległy zakres paneli badawczych.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się od panelu zatytułowanego „Handlowe aspekty własności intelektualnej”. Z uwagi na poruszone zagadnienia, wśród których należy wymienić problematykę dotyczącą postępowań w sprawie sprzeciwu w prawie znaków towarowych, ochronę oznaczeń geograficznych oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, cieszył się on znacznym zainteresowaniem publiczności. Następnie, w drugim panelu, prelegenci zmierzyli się z zagadnieniem ochrony danych osobowych w działalności gospodarczej, poruszając tak istotne kwestie jak ochrona prywatności w odniesieniu do biometrii czy zmiany, jakie wprowadzi unijna reforma ochrony danych osobowych. Trzeci i zarazem ostatni panel pierwszego dnia konferencji został poświęcony komercjalizacji prawa autorskiego, w tym problematyce prawa autorskiego w kontekście prowadzenia działalności przez Internet. Nie zabrakło w nim również wystąpień dotyczących praktycznych problemów, takich jak rozporządzalność autorskich praw majątkowych, dostęp do informacji publicznej w kontekście prawa autorskiego czy utwory osierocone w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od panelu zatytułowanego „Własność intelektualna w działalności rolniczej”. Pomimo swojego znaczenia problematyka ta nie jest często poruszana na konferencjach naukowych, dlatego stworzenie przestrzeni do debaty w tym zakresie wzbudziło istotne zainteresowanie publiczności. Prelegenci w swoich wystąpieniach poruszyli kwestie wyłącznego prawa do odmian roślin, znaczenia odstępstwa rolnego w działalności gospodarczej, ochrony ras zwierząt w prawie IP oraz zagadnienie licencji na korzystanie z chronionej odmiany roślin. W piątym panelu: „Pogranicza własności intelektualnej w dobie komercjalizacji”, szczególną uwagę wzbudził referat dotyczący komercyjnego wykorzystania murali w kontekście wolności panoramy. W omawianym panelu poruszono również m.in. problematykę komercjalizacji wizerunku oraz postaci fikcyjnej. Część wystąpień kończących konferencję dotyczyła prawa konkurencji w kontekście prawa własności intelektualnej. Prelegenci przedstawili w tym zakresie interesujące badania i wnioski dotyczące ochrony klienteli przedsiębiorcy, niedozwolonego naśladownictwa produktów oraz renomy.

Organizowane na WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wydarzenie zgromadziło liczną grupę teoretyków i praktyków stosowania prawa. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele ośrodków naukowych z Krakowa (Uniwersytet Jagielloński), Poznania (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Warszawy (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS), Olsztyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Katowic (Uniwersytet Śląski), Białegostoku (Uniwersytet w Białymstoku) oraz naturalnie z samego Lublina (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Politechnika Lubelska). W gronie prelegentów i uczestników nie zabrakło również przedstawicieli gospodarzy konferencji, czyli studentów, doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, oraz praktyków z kancelarii prawnych (Omni Modo, Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński sp.k.), sądownictwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku) i biznesu (OPTeam Spółka Akcyjna, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.).

Konferencja nie mogłaby się odbyć bez wsparcia szeregu osób i instytucji. Doprowadzenie wydarzenia do skutku oraz jego realizacji na wysokim poziomie organizacyjnym było możliwe dzięki wsparciu firmy informatycznej OPTeam S.A. W gronie patronów nie zabrakło: Ministerstwa Cyfryzacji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prezydenta Miasta Lublina Pana dr. Krzysztofa Żuka, Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego, Wojewody Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka, JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Pana prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Pani prof. dr hab. Anny Przyborowskiej-Klimczak, Dziekana Wydziału Prawa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki Pana prof. dr. hab. Ivana Hrycenki, Instytutu Allerhanda, Fundacji im. Lesława A. Pagi, Kancelarii Adwokackiej Kostański, Gradzi, Kuczara Spółka Cywilna, Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński Spółka Komandytowa, Kancelarii Prawnej Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy, Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Barta Litwiński Spółka Partnerska, Izby Adwokackiej w Siedlcach oraz Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL. Patronat medialny nad konferencją objęli Wydawnictwo C.H.Beck, „Monitor Prawa Handlowego”, „Rejent”, Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A., Wydawnictwo Od.Nowa, „Theory and practice of intellectual property” oraz Radio Lublin.

Organizatorzy konferencji chcieliby wyrazić szczególne podziękowania Pani dr Alicji Adamczak za zainteresowanie i objęcie konferencji patronatem Prezesa Urzędu Patentowego RP. Wsparcie Prezesa UP podniosło rangę imprezy i jednocześnie wpłynęło na większe zainteresowanie konferencją ze strony środowiska naukowego oraz wszystkich osób zajmujących się zawodowo problematyką prawa własności intelektualnej.

 

* Autor jest doktorantem w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami na WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz prawnikiem w Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński sp.k.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Własność intelektualna w działalności gospodarczej”
Cezary Zapała
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny