Spółka potwierdzi umowę zawartą bez umocowania

A A A

Dnia 1.3.2019 r. wchodzi w życie niezwykle istotna dla obrotu gospodarczego zmiana art. 39 KC. W nowym stanie prawnym, jeśli nastąpi zawarcie umowy przez osobę, która działa jako organ osoby prawnej, a nie ma umocowania do tego bądź przekracza jego zakres, ważność umowy będzie zależała od potwierdzenia czynności przez podmiot, w którego imieniu umowa została zawarta. Do tej pory trwał spór co do możliwości dokonywania takiej konwalidacji wadliwej czynności prawnej. 


Na mocy ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym1, która wprowadza opisaną zmianę, spór ten zostanie ostatecznie rozstrzygnięty na korzyść bezskuteczności zawieszonej. Jak podkreślano w uzasadnieniu do projektu ustawy2, nowelizacja art. 39 KC ma się przyczynić do usunięcia luki prawnej przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa obrotu. Ponadto w uzasadnieniu wskazano, że przyjmowana sankcja bezwzględnej nieważności czynności dokonanych przez tzw. fałszywy organ była zbyt dolegliwa dla podmiotów i nie wykazywała adekwatności do celów, którym miała służyć.


dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner)

Aleksandra Kaczorowska
prawnik, Kancelaria RKKW
  1. Dz.U. poz. 2244.
  2. Zob. sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Spółka potwierdzi umowę zawartą bez umocowania
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny