Sejm uchwalił ustawy tworzące tzw. Konstytucję Biznesu

A A A

W dniu 26.1.2018 r. Sejm RP uchwalił pakiet pięciu ustaw gospodarczych tworzących tzw. Konstytucję Biznesu1.

 

Są to następujące ustawy:

1) ustawa – Prawo przedsiębiorców;

2) ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;

3) ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;

4) ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Przepisy ww. ustaw regulują zarówno zasady prowadzenia działalności przez samych przedsiębiorców, jak również wprowadzają wytyczne dla administracji państwowej w zakresie prowadzenia spraw związanych z działalnością gospodarczą.

Pakiet zmienia ponad 200 różnych ustaw, przy czym ustawa – Prawo przedsiębiorców ma zastąpić m.in. do­tychczasową ustawę z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej2 i ma być jednym z centralnych elementów reformy.

Wejście w życie tego pakietu ustaw będzie rozciągnięte w czasie, przy czym większość zmian obowiązuje od 1.3.2018 r.

 

dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner Zarządzający)

Piotr Letolc
adwokat, Kancelaria RKKW

Maria A. Czaińska
aplikant radcowski, Kancelaria RKKW
  1. Rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, druk nr 2055 Sejmu VIII kadencji, dostępny na: www.sejm.gov.pl.
  2. T. jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.
Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Sejm uchwalił ustawy tworzące tzw. Konstytucję Biznesu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny