Sankcje karne w projekcie ustawy o crowdfundingu

A A A

Projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych1, tzw. projekt ustawy o crowdfundingu, który ma m.in. zapewnić stosowanie rozporządzenia 2020/1503 z 7.10.2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/19372 oraz implementację dyrektywy 2020/1504 z 7.10.2020 r. zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych3, zawiera również sankcję prawa karnego.


Takie rozwiązanie jest niczym innym niż prewencją generalną, która ma zapobiegać naruszeniom norm przewidzianych zarówno w treści rozporządzenia, jak i procedowanej ustawy, a tym samym zapewnić respektowanie przepisów w nich wyrażonych.

Katalog naruszeń i zaniechań, za jakie projektowana ustawa o crowdfundingu przewiduje sankcje karne, zawarty został w projektowanym rozdziale 8 tej ustawy, który swoim zakresem obejmuje odpowiedzialność karną m.in. za:

  • prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług finansowania społecznościowego bez zezwolenia KNF;
  • podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdziwych danych, które w sposób istotny wpływają na informacje zawarte w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych;
  • dokonanie oferty finansowania społecznościowego związanej z udzielaniem przez inwestorów pożyczek, bez udostępnienia do publicznej wiadomości arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych;
  • ujawnienie lub wykorzystanie informacji stanowiącej tajemnicę zawodową w przypadku zobowiązania do jej zachowania w poufności, przy czym projekt ustawy wprowadza własną definicję tajemnicy zawodowej.


Wśród sankcji karnych przewidzianych za wymienione w projektowanej ustawie o crowdfundingu przestępstwa i wykroczenia znalazły się kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, aresztu oraz grzywny – której górne granice sięgają kwot 5 i 10 mln zł. Projektowana ustawa o crowdfundingu w przypadku wybranych przestępstw przewiduje także możliwość łączenia kary grzywny z karą pozbawienia wolności.

Projekt ustawy o crowdfundingu obejmuje swoim zakresem również nowelizację Kodeksu spółek handlowych, zakładającą wprowadzenie do jego treści kolejnych przepisów karnych. Projektowane regulacje wprowadzają zakaz kierowania zarówno oferty nabycia, jak i oferty objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do nieoznaczonego adresata oraz zakaz promowania nabycia udziałów czy też objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez kierowanie reklamy lub innej formy promocji do nieoznaczonego adresata. Projektowana ustawa o crowdfundingu za naruszenie wskazanych zakazów przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do 6 miesięcy.


dr Radosław L. Kwaśnicki - radca prawny, Senior Partner i Prezes Zarządu w Kancelarii RKKW

Natalia Ruszkowska - aplikantka adwokacka, Kancelaria RKKW
  1. Zob. legislacja.gov.pl/projekt/12346354/katalog/12785261 85261.
  2. Dz.Urz. L Nr 347 z 20.10.2020 r., s. 1; dalej jako: rozporządzenie.
  3. Dz.Urz. L Nr 347 z 20.10.2020 r., s. 50.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Sankcje karne w projekcie ustawy o crowdfundingu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny