Rewolucja w ochronie danych osobowych

A A A

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25.5.2016 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. L Nr 119 z 4.5.2016 r., s. 1) i jednoczesnym zobowiązaniem państw członkowskich Unii Europejskiej do dostosowania krajowego porządku prawnego do nowych norm prawnych, Minister Cyfryzacji przedstawił projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmian w przepisach sektorowych wdrażanych projektem ustawy wprowadzającej ustawę o ochronie danych osobowych. Projekty ww. ustaw zostały ogłoszone 14.9.2017 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

 

Nowa regulacja w zakresie danych osobowych odpowiada przepisom i standardom ochrony danych osobowych przyjętym na poziomie Unii Europejskiej, a jej przedmiotem są w szczególności kwestie dotyczące krajowego organu nadzorczego, postępowania przed tym organem, postępowania kontrolnego, wieku dziecka wymaganego do samodzielnego wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do usług społeczeństwa informacyjnego, certyfikacji, sądowej ochrony praw przysługujących.

W projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych zawarto szereg zmian ustaw w takich obszarach, jak: sektor bankowy, ubezpieczeniowy, wymiar sprawiedliwości, sektor kultury, zdrowia, statystyka publiczna czy zasady przetwarzania danych osobowych pracowników przez pracodawców.

 

dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner Zarządzający)

Piotr Letolc
adwokat, Kancelaria RKKW

Maria A. Czaińska
aplikant radcowski, Kancelaria RKKW

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Rewolucja w ochronie danych osobowych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny