Projekt ustawy implementującej pakiet MiFID II/MiFIR

A A A

 

Dnia 20.9.2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministerstwo Finansów.

 

Celem planowanej nowelizacji ustawy z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.; dalej jako: ObrInstrFinU) ma być wdrożenie dyrektywy PE i Rady nr 2014/65/UE z 15.5.2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.Urz. L Nr 173 z 12.6.2014 r., s. 349 ze zm., „MiFID II”) oraz zapewnienie stosowania w naszym porządku prawnym rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 600/2014 z 15.5.2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (Dz.Urz. L Nr 173 z 12.6.2014 r., s. 84 ze zm., „MiFIR”).

Nowelizacja ObrInstrFinU zakłada m.in.:

1) wprowadzenie obowiązku firm inwestycyjnych świadczących usługi doradztwa inwestycyjnego przedstawiania informacji, czy świadczą usługi w sposób niezależny, oraz ujawnienia kosztów swoich porad i wyjaśniania podstaw świadczonego doradztwa;

2) wprowadzenie obowiązku stosowania środków i mechanizmów kontroli szczególnego ryzyka wobec firm, które zajmują się techniką handlu algorytmicznego lub techniką handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości;

3) wprowadzenie systemu rejestrowania rozmów telefonicznych lub korespondencji elektronicznej dotyczących zleceń składanych przez klientów;

4) wprowadzenie ograniczeń wobec firm świadczących niezależne usługi doradztwa inwestycyjnego oraz usługi zarządzania portfelami, dotyczących możliwości przyjmowania lub pobierania wynagrodzenia, prowizji lub jakichkolwiek korzyści pieniężnych lub niepieniężnych od osób trzecich, a zwłaszcza od emitentów lub dostawców produktów finansowych;

5) wprowadzenie reguł dotyczących sprzedaży wiązanej przez podmioty świadczące detaliczne usługi finansowe.

Oczekuje się, że skutkiem wdrożenia przedmiotowych rozwiązań będzie zwiększenie poziomu przejrzystości rynku dla jego uczestników oraz zapewnienie im równych warunków działania, podniesienie poziomu ochrony inwestorów oraz wyeliminowanie przypadków podejmowania nadmiernego ryzyka lub braku kontroli ze strony firm inwestycyjnych i innych uczestników rynku.

 

dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner Zarządzający)

Piotr Letolc
adwokat, Kancelaria RKKW

Maria A. Czaińska
aplikant radcowski, Kancelaria RKKW

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekt ustawy implementującej pakiet MiFID II/MiFIR
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny