Projekt o zmianie ustawy o KRS wprowadzającej tzn. newsletter KRS

A A A

22.3.2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym1. Projekt nowelizacji trafi do Sejmu.


Zaproponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiana polegać ma na dodaniu do ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym2 art. 10a ust. 1 wprowadzającego tzw. newsletter KRS – usługę automatycznego powiadamiania o:

  • zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym;
  • dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Artykuł 10a ust. 2 KRSU przewidywać ma delegację ustawową dla Ministra Sprawiedliwości do określenia szczegółowego zakresu informacji objętych powiadomieniem oraz sposobu ich wysyłania.

Powiadomienia obejmować mają podstawowe, publicznie dostępne informacje o sprawie rejestrowej – wskazanie numeru KRS, sygnatury sprawy, daty rejestracji sprawy czy daty dokonania i numeru wpisu.

Newsletter KRS ma umożliwić subskrybentom automatyczne otrzymywanie powiadomień z systemu informatycznego, co ma przeciwdziałać procederowi tzw. kradzieży spółek. W założeniu projektodawców dzięki niezwłocznemu poinformowaniu prawowitych organów i wspólników podmiotów podlegającym obowiązkowi wpisu do KRS będą oni w stanie zareagować szybciej i ochronić się przed wrogim przejęciem.


Anna Urbaniak  -  aplikantka adwokacka, Kancelaria RKKW

Patryk Grochowski  -  Kancelaria RKKW
1 Zob. www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-krajowym-rejestrze-sadowym2.

2 T. jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.; dalej jako: KRSU.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekt o zmianie ustawy o KRS wprowadzającej tzn. newsletter KRS
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny