Planowane zmiany mające na celu likwidację zatorów płatniczych

A A A

Projekt zmiany niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych1 trafił do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania. Celem projektu jest wdrożenie do polskiego systemu prawa rozwiązania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z 16.2.2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych2.


Projekt ma uprościć procedurę nakazową w zakresie sporów pomiędzy przedsiębiorcami o wartości przedmiotu sporu nie wyższym niż 75 000,00 zł. Jeżeli chodzi o tego typu spory, nowelizacja uzupełni przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o konieczność uprawdopodobnienia spełnienia świadczenia, znosząc jednocześnie wymóg przedstawienia dowodu w zakresie spełnienia świadczenia wzajemnego. Brak konieczności zachowania szczegółowych przepisów o postępowaniu dowodowym (vide art. 243 KPC) co do wykazania tej okoliczności z pewnością ułatwić ma przedsiębiorcom dochodzenie swoich wierzytelności.


Kluczową zmianę planuje się wprowadzić także w zakresie terminów zapłaty ustalanych pomiędzy dużym przedsiębiorcą jako dłużnikiem a przedsiębiorcą z sektora MŚP jako wierzycielem. Po zmianach terminy te wynosić mają maksimum 60 dni i nie będą mogły być wydłużone postanowieniem umownym, nawet jeśli taka sytuacja nie byłaby rażąco nieuczciwa wobec mniejszego podmiotu.


Projekt przewiduje także szereg innych zmian mających na celu ograniczenie zatorów płatniczych, jak możliwość poniesienia przez zamawiającego kary pieniężnej za zawarcie przez niego umowy z zakresu zamówień publicznych z naruszeniem przepisów ustawy z 8.8.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych3 czy też zmiany w zakresie ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji4.dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner Zarządzający)

 

Piotr Letolc
adwokat, Kancelaria RKKW

 

Maria A. Czaińska
radca prawny, Kancelaria RKKW

 

 


 
  1. Zob. legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12316111/12535098/12535099/dokument358735.pdf.
  2. Dz.Urz. L Nr 48 z 23.2.2011 r., s. 1 ze zm.
  3. T. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 684 ze zm.
  4. T. jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.
Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Planowane zmiany mające na celu likwidację zatorów płatniczych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny