Planowane zmiany KSH

A A A

 

W ramach podpisanego przez Prezydenta w dniu 29.11.2018 r. tzw. pakietu MŚP1, mającego na celu wprowadzenie uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, planowana jest także zmiana m.in. art. 202 KSH w zakresie regulującym kwestię wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na skutek rezygnacji.

 

Planowany § 6 art. 202 KSH ma przewidywać, że jedyny członek zarządu ma składać rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie ich zgromadzenie, przy czym oświadczenie członka zarządu będzie skuteczne następnego dnia po terminie, w którym zgromadzenie miało się odbyć. Zdaniem autorów projektu przyjęty mechanizm ma gwarantować, że oświadczenie składającego rezygnację członka zarządu dotrze do wszystkich wspólników potencjalnie zainteresowanych wskazaniem kandydatów na nowego członka organu.
  1. Zob. orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2862_u/$file/2862_u.pdf


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Planowane zmiany KSH
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny