Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT

A A A

Aktualnie w Sejmie trwają prace nad rządowym projektem dotyczącym zmian w podatkach dochodowych na rok 20211. Za szczególnie istotną należy uznać zmianę, wskutek której spółka komandytowa ma zostać podatnikiem CIT.


Projektodawca przewidział przy tym, że 50% przychodów komandytariusza z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej, nie więcej jednak niż 60 000 zł rocznie, będzie zwolnione z opodatkowania. Komplementariusz spółki komandytowej ma mieć prawo do odliczenia od podatku od zysku z udziału w spółce części podatku CIT zapłaconego przez spółkę komandytową – analogicznie jak ma to miejsce w przypadku komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej.


Inne proponowane zmiany to m.in.:

1) podwyższenie limitu przychodów dla „małych podatników” z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do skorzystania z obniżonej 9-proc. stawki CIT;

2) ograniczenie możliwości rozliczania strat spółki przejmowanej w przypadku przejęcia innej spółki lub w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, jeżeli w wyniku powyższej reorganizacji zmieni się przedmiot działalności podatnika lub jeżeli w wyniku powyższej reorganizacji co najmniej 25% udziałów podatnika posiada podmiot lub podmioty, które na dzień kończący rok podatkowy poniesienia straty nie posiadały takich praw;

3) rozszerzenie zakresu stosowania art. 14a ustawy o CIT o przeniesienie przez likwidowaną spółkę majątku rzeczowego na rzecz jej wspólników tytułem podziału majątku likwidowanej spółki będącej podatnikiem CIT;

4) wprowadzenie dla:

a) podatników CIT z przychodem przekraczającym 50 mln euro rocznie,

b) podatkowych grup kapitałowych (bez względu na wysokość przychodów) oraz

c) spółek nieruchomościowych,


obowiązku sporządzania i podania do publicznej wiadomości informacji o polityce podatkowej za dany rok podatkowy.


Krzysztof Wróbel
radca prawny, Kancelaria RKKW (Senior Partner)
  1. Zob. www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp= RM-10-74-20.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny