Obowiązkowa strona WWW do komunikacji z akcjonariuszami

A A A

Od dnia 1.1.2020 r. zaczyna obowiązywać nowelizacja Kodeksu spółek handlowych1 nakładająca na wszystkie spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne wymóg prowadzenia strony internetowej przeznaczonej co najmniej do komunikacji z akcjonariuszami. Jak wskazano w treści uzasadnienia do nowelizującej ustawy, powyższe rozwiązanie ma przede wszystkim sprzyjać stabilności i bezpieczeństwu obrotu. Omawiana regulacja będzie wiązała wszystkie spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne, bez względu na ich charakter, rozmiary działalności oraz strukturę akcjonariatu.


Zgodnie z nowym art. 5 § 5 KSH: „Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek”.

Wobec powyższego na stronie internetowej każdej spółki akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej powinny się znaleźć – oprócz informacji wynikających z brzmienia art. 374 § 1 KSH [tj. oznaczenia: 1) firmy spółki, jej siedziby i adresu, 2) sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki, oraz numeru, pod którym spółka jest wpisana do rejestru, 3) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz 4) wysokości kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego] – wszystkie ogłoszenia spółek wymagane przez prawo lub statuty tych spółek. Oznacza to, że strona internetowa nie będzie jedynie wizytówką spółki w sieci, ale stanie się platformą stałej komunikacji z akcjonariuszami oraz rzeczywistym źródłem informacji o bieżących sprawach spółki (na stronie mogłyby się znaleźć np. ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia oraz projektach uchwał, publikacje sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności organów spółki, informacje o strukturze akcjonariatu oraz dane akcjonariusza większościowego, kalendarium wydarzeń korporacyjnych, podstawowe wskaźniki finansowe spółki itp.). Co jednak istotne, prowadzenie strony internetowej przez spółkę nie zastąpi obowiązku publikacji ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Podsumowując, warto podkreślić, że spółki, które prowadzą już własne strony internetowe, powinny dostosować swoje dotychczasowe witryny poprzez wydzielenie odpowiedniej podstrony do komunikacji z akcjonariuszami. Z kolei spółki, które dotychczas „nie istniały” w sieci internetowej, są zobowiązane do uruchomienia witryny w celu sprostania nowym obowiązkom publikacyjnym. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 47 ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym2 (który wejdzie w życie z dniem 1.1.2020 r.) spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne obowiązane są zgłosić adres strony internetowej do rejestru przedsiębiorców KRS (nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu – jak stanowi art. 22 KRSU).


Maria A. Czaińska
radca prawny, Kancelaria RKKW




1 Ustawa z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1798.

2 T. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1500; dalej jako: KRSU.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Obowiązkowa strona WWW do komunikacji z akcjonariuszami
Maria Anna Czaińska
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny