Obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń przesunięty

A A A

Ustawa z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych1 w art. 9 ust. 1 wprowadza obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów, powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla określonych grup podmiotów, m.in. adwokatów, radców prawnych, notariuszy czy rzeczników patentowych wykonujących zawód.


Obowiązek wskazania adresu do doręczeń elektronicznych powiązany jest z art. 1312 § 1 KPC (wchodzącym w życie w dniu 1.10.2022 r.), zgodnie z którym sąd, jeśli pozwalają mu na to warunki techniczne i organizacyjne, dokonuje doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, a w przypadku braku takiego adresu – na adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, z którego adresat wniósł pismo.

Zgodnie z pierwotnym brzmieniem art. 166 pkt 5 ­DorElektrU, art. 9 ust. 1 pkt 1–8 miał wejść w życie z dniem 1.10.2021 r., jednak na mocy ustawy z 15.6.2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych2, uchwalonej w dniu 15.6.2021 r., termin jego wejścia w życie został przesunięty na dzień 5.7.2022 r.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy zmieniającej3, przesunięcie terminów wdrożenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego nastąpiło z uwagi na długotrwałą pandemię COVID-19, która utrudniła przeprowadzenie testów i szkoleń dla użytkowników.


Paula Kowalska - aplikantka radcowska, Kancelaria RKKW
  1. Dz.U. poz. 2320 ze zm.; dalej jako: DorElektrU.
  2. Dz.U. poz. 1135.
  3. Zob. www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp (dostęp: 12.7.2021 r.).


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń przesunięty
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny