Nowelizacja ustawy o przewadze kontraktowej

A A A

W dniu 9.11.2018 r. Prezydent podpisał ustawę z 4.10.2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi1. Głównym celem nowelizacji jest wyeliminowanie stosowania nieuczciwych praktyk handlowych w całym łańcuchu dostaw surowców rolnych i żywności.


W pierwszej kolejności należy wskazać, że znowelizowana ustawa likwiduje dotychczasowe progi wysokości obrotów, od których zależała możliwość interweniowania Prezesa UOKiK w relacje pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami produktów rolnych i spożywczych (50 mln i 100 mln zł), co oznacza, że ustawa będzie miała zastosowanie do znacznie szerszego kręgu podmiotów, a co za tym idzie – umożliwi istotną intensyfikację działań Prezesa UOKiK w sektorze rolno-spożywczym.


Przedmiotem zainteresowania Prezesa UOKiK jest potencjalne nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej, którą, zgodnie z ustawą, definiuje się jako występowanie znacznej dysproporcji w potencjale ekonomicznym nabywcy względem dostawcy albo dostawcy względem nabywcy (np. nieuzasadnione wydłużanie terminów płatności za ­dostarczone produkty rolne lub spożywcze, nieuzasadnione rozwiązanie umowy lub zagrożenie rozwiązaniem umowy).


Ponadto ustawa poszerza krąg podmiotów uprawnionych do zgłoszenia zawiadomienia o podejrzeniu stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową.
  1. Dz.U. poz. 2203. Zob. prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000067/U/D20170067Lj.pdf.
Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowelizacja ustawy o przewadze kontraktowej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny