Nowelizacja przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

A A A

W dniu 28.5.2018 r. został opublikowany projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary1, który obecnie znajduje się na etapie opiniowania.

 

Konieczność zmiany dotychczasowej regulacji dotyczącej odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, a więc osób prawnych, spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz polskich oddziałów podmiotów zagranicznych, uzasadniana jest przez autorów projektu potrzebą zwiększenia efektywności narzędzi służących do wymierzenia sankcji podmiotom zbiorowym, zwłaszcza w przypadku zwalczania poważnej przestępczości gospodarczej i skarbowej.

Jedną z najważniejszych zmian, które zostaną wprowadzone zgodnie z projektem, jest oparcie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego na koncepcji tzw. winy anonimowej. Zgodnie z nią postępowanie przeciwko podmiotowi zbiorowemu będzie mogło być wszczęte już w przypadku wykazania uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu o charakterze przestępstwa oraz stwierdzenia istnienia interesu publicznego w prowadzeniu takiego postępowania. Stanowi to istotną zmianę w stosunku do aktualnego stanu prawnego, w którym wszczęcie postępowania przeciwko podmiotowi zbiorowemu uzależnione jest od uzyskania prawomocnego wyroku karnego przeciwko faktycznemu sprawcy czynu.

Możliwość przypisania podmiotowi zbiorowemu odpowiedzialności będzie uzależniona od spełnienia dwóch warunków:

1) wykazania związku pomiędzy popełnionym czynem a prowadzoną przez taki podmiot działalnością oraz

2) uzyskania korzyści przez podmiot w wyniku popełnionego czynu.

 

Ponadto projekt zakłada rozszerzenie odpowiedzialności podmiotów o czyny osób zatrudnionych popełnione w ramach wykonywanych obowiązków oraz współpracującą z podmiotem kadrę menedżerską.

 

 

 

dr Radosław L. Kwaśnicki - radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner)

Piotr Letolc - adwokat, Kancelaria RKKW

Maria A. Czaińska - radca prawny, Kancelaria RKKW

 

 


 

 

1. Zob. legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312062/katalog/12511901

 

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowelizacja przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny