Nowelizacja procedury cywilnej coraz bliżej

A A A

W dniu 19.12.2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.


Projekt został skierowany do Sejmu i 20.2.2019 r., po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu, został przekazany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach1. Projekt jest wyrazem dążenia do usprawnienia postępowania cywilnego. Nowelizacja m.in. rozbudowuje etap przygotowania do rozprawy, w tym wprowadza specjalne posiedzenie przygotowawcze, na którym strony będą miały możliwość zakończenia sporu, a w przypadku braku jego zakończenia sąd z udziałem stron będzie sporządzał plan rozprawy, który będzie stanowił podstawę dalszego procedowania w sprawie.

Proponowanych jest również szereg mechanizmów mających zapobiegać nadużywaniu przez strony prawa procesowego, a także zmierzających do eliminowania tzw. obstrukcji sądowej, m.in. poprzez ograniczenie możliwości składania szeregu pism procesowych zmierzających wyłącznie do przedłużenia postępowania, takich jak kolejne wnioski o wyłączenie sędziego, oparte na tych samych okolicznościach, zażalenia wniesione przez stronę na to samo postanowienie, kolejne wnioski o sprostowanie, uzupełnienie czy wykładnię wyroków.

Co istotne, nowelizacja przywraca do Kodeksu postępowania cywilnego odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych. Wprowadzenie tego szczególnego trybu procedowania ma na celu nie tylko usprawnienie postępowań, lecz również nałożenie na podmioty profesjonalne dodatkowych wymagań związanych z prowadzeniem spraw przed sądem. Co ciekawe, proponowane jest również wprowadzenie instytucji wcześniej nieznanych polskiej procedurze cywilnej, np. umów dowodowych, których mocą strony będą mogły wyłączyć określone dowody w jednej lub kilku sprawach. 


Magdalena Rosa
aplikant radcowski, Kancelaria RKKW
  1. Zob. www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowelizacja procedury cywilnej coraz bliżej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny