Nowe uprawnienia Prezesa UOKiK

A A A

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw1. Kierunek zmian zakłada znaczące rozszerzenie kompetencji Prezesa UOKiK oraz wzmocnienie jego pozycji instytucjonalnej.

 

Planuje się m.in. zmianę zakładającą umożliwienie prezesowi UOKiK wymianę informacji z KNF dotyczących prowadzonych postępowań oraz przyznanie organowi antymonopolowemu dostępu do tajemnic prawnie chronionych, takich jak tajemnica skarbowa i tajemnica bankowa. Zmiany wymuszą dostosowanie ustawy z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym2, ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa3 i ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe4.

 

W uzasadnieniu projektu oraz opublikowanych informacjach o przyczynach i potrzebach wprowadzenia przedmiotowych rozwiązań wskazano, że projektowana zmiana wynika z konieczności poprawy skuteczności wykrywania naruszeń ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów5. Tym samym Prezes UOKiK ma uzyskać narzędzia prawne do efektywnego pozyskiwania informacji mogących stanowić dowody w prowadzonych postępowaniach antymonopolowych. W konsekwencji pozwoli to Prezesowi UOKiK na szybsze eliminowanie z obrotu niedozwolonych praktyk rynkowych. Projektowane rozwiązania mają również ułatwić nakładanie kar pieniężnych w ramach sankcji administracyjnych.
  1. Zob. legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12317508/12544407/12544408/dokument364611.pdf.
  2. T. jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 621 ze zm.
  3. T. jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.
  4. T. jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.
  5. T. jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowe uprawnienia Prezesa UOKiK
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny