Nowe standardy antykorupcyjne na GPW

A A A

W dniu 8.10.2018 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) przyjęła „Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”1.

 

Ich celem jest zachowanie zgodności funkcjonowania spółek notowanych na rynkach organizowanych przez GPW z przepisami antykorupcyjnymi oraz wprowadzenie najwyższych standardów transparentności gospodarczej.


Istotną rekomendacją jest posiadanie i stosowanie przez spółki Kodeksu Antykorupcyjnego, który może się skupiać zarówno na ryzyku korupcyjnym, jak i definicji oraz zasadach postępowania w przypadku konfliktu interesów. O ile Standardy nie przesądzają ostatecznie o formie notyfikacji treści takiej polityki, o tyle za cenną należy uznać propozycję wprowadzania kodeksu do treści umów, w szczególności zawieranych w obszarze doradztwa i pośrednictwa. Szczególną uwagę należy poświęcić transparentności procedur weryfikacji i akceptacji kosztów, wydatków oraz współpracy z podmiotami trzecimi. Skutkiem takich procedur powinno być wyłączenie możliwości powstawania mechanizmów udzielania korzyści majątkowych z wykorzystaniem majątku spółki. Obowiązki związane z nadzorem nad przestrzeganiem procedur antykorupcyjnych w spółkach powinny być powierzone osobie na stanowisku Compliance Officera. Zgodnie z rekomendacją GPW osoba taka powinna posiadać rangę członka zarządu bądź zajmować stanowisko bezpośrednio podległe zarządowi spółki. Istotnym elementem polityki compliance powinno być rozwijanie kultury wewnątrzorganizacyjnego sygnalizowania nieprawidłowości przez pracowników. W tym celu powinna zostać wdrożona procedura zgłaszania informacji o wszelkich propozycjach korupcyjnych, ale także o innych nieprawidłowościach i nadużyciach prawa lub naruszeniu wewnętrznych regulacji spółki. Ponadto spółkom zaleca się organizację dla pracowników szkoleń z zakresu zgodności. Program takich szkoleń powinien zostać poszerzony o zasady postępowania pracowników spółki na wypadek kontroli organów ścigania w kontekście praw przeszukiwanego, przesłuchiwanego, prawa do powołania się na tajemnicę służbową czy konieczności ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
  1. Zob. www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/Standardy_w_zakresie_przeciwdzialania_korupcji.pdf.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowe standardy antykorupcyjne na GPW
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny